ארכיון  |  צור קשר  
דף הבית אירועים גלריית תמונות מאגר מרצים
 
 
תמונות מהוועידה הפ"ט (89) של בני ברית ישראל 2017. הוועידה נערכה בבית השחמט בתל אביב ב- 23/5/2017.
 
פתיחת הוועידה ע"י יהודה אסולין סגן הנשיאדניאל גרץ - נשיא בני ברית ישראל עם דר' הדס הכהו נשיאת לשכת רוטשילד וצירות נוספות מלשכתהדניאל גרץ וצילה שלום שנבחרה למרכזת בנות בריתאבי חולי סגן נשיא עולמי והראשוניםלשכה מצטיינת - הנשיא ויצמן, רחובות
אישור הדו"ח הכספידברי הנשיא הנכנס - דניאל גרץהנשיא היוצא - מיכה נתןדברי הנשיא היוצא - מיכה נתןהרי זסלר בהדלקת המנורה
לשכת הנשיא ויצמן מקבלת תעודת לשכה מצטיינתצירי הוועידה הפ"טלשכת אורנים, חיפה - לשכה מצטיינתחנה מושינסקי, דליה ויילר וסילביה אהרון בהדלקת המנורהיורם לופט ודר' אבי חולי בהדלקת המנורה
הלשכות המצטיינות בקריותלשכת הנשיא ויצמן - לשכה מצטיינתלשכת אור, גוש דן - לשכה מצטיינתנעמי שחר שנבחרה לסגנית נשיא בני ברית ישראלצירי הוועידה
שמעון לוין ויאיר נעמן הגזבר היוצא בהדלקת המנורהשמעון לוין נשיא לשכת עמית זבולון בהדלקת המנורהשני סגני נשיא וצירות לשכת הנשים רוטשילדשירת התקווה בסיום הוועידה הפ"ט