ארכיון  |  צור קשר  
דף הבית אירועים גלריית תמונות מאגר מרצים
 
 
הפרופסור אסא כשר קובע: "אדם עושה את שליחותו. אין אדם יוצא ידי שליחותו במחשבות נאות בלבד כי אם במעשים נאים. לא בכוונות טובות כי אם במעשים טובים. ולא פעם ביובל, אלא פעם אחר פעם, כל ימי היותו! אדם עושה את שליחותו כאשר היא נעשית עלילת חייו." עד כאן אסא כשר.

חשוב לזכור כי מעל הכל התנדבות מדגישה את "האני החברתי" של המתנדבים. הסיבות להתנדבות עונות על צרכים רבים, בהם הזדמנות לעזור לאנשים נזקקים, לחשוב פחות על עצמם, לחלוק עם אחרים את הרעיונות והדעות שלהם, ללמוד איך להתנהג עם בני אדם שונים, לעסוק במשהו מעניין ויוצא דופן, אבל יותר מהכול - למלא חובה לקהילה. ויכוח עז נטוש בין 45,000 עמותות המטפלות במגזר השלישי לבין השלטון. באחריותו של מי לדאוג לחלשים בחברה? בעשורים האחרונים המדינה נוטשת את מחויבויותיה לאזרחים ומפריטה יותר ויותר משימות על ארגונים ועמותות. כנגד תפיסה זו טוענות העמותות שתפקידן להשלים ולהוסיף על תקציביה של הממשלה, בבחינת הדובדבן שעל הקצפת, אך בשום פנים ואופן לא לבוא במקומה. ויכוח מתמשך שיסודותיו נעוצים בתפיסות חברתיות שונות מקצה לקצה. ועד שתיפתרנה בעיות יסוד אלו אנו "בבני-ברית" נוסיף, נמשיך ונעשה כמיטב המסורת הנמשכת כבר 170 שנה. גם אנחנו, בלשכה, במועצה ובארגון, כל אחד בפינתו הקטנה והצנועה מוסיף טיפות אחדות המתווספות לים גדול של עשיית טוב. האם ידעתם שסך כל התרומות הכספיות של לשכות הארגון בשנת 2012 נצטברו למיליון, כן מיליון ₪? לסכום נאה זה מתווספת פעילותם של מאות מתנדבי בני-ברית בכל רחבי הארץ. הארגון החל לאחרונה בפעולות התחדשות ורענון האמורים להבטיח את המשך קיומו ומפעלו רב השנים. לשכתנו אינה בבחינת "עם לבדד ישכון" כי אם חלק מארגון רב עשייה שניתן להתגאות בו. נצא לחופשת הקיץ לאגירת כוחות ומרץ לקראת שנת התנדבות חדשה נוספת. קיץ קל ונעים. כתב: דוד רומנו מזכיר בני ברית ישראל