ארכיון  |  צור קשר  
דף הבית אירועים גלריית תמונות מאגר מרצים
 
 
בהמשך לפעילותו המסיבית של נשיא בני ברית ישראל, האח מיכה נתן והקמת צוות השיפור שנתמנה על ידו, אחת ההמלצות המרכזיות של צוות השיפור היתה, מתן פרסום והבאת פעולותיה החברתיות וההתנדבותיות בישראל, באמצעות עלון מידע וסרט תדמית.

כידוע, בני ברית מונה כיום למעלה מ 1500 חברים המאוגדים בארגון במסגרת 46 לשכות הפועלות בכל חלקי הארץ. העלון החדש מתאר את הפעולות בהווה וההיסטוריה בעבר של בני ברית בתמציתיות רבה על פני עמוד אחד. בעמוד הנגדי מלווה העלון בגלריית צילומים מרהיבה, המציגה את עיקרי פעולות הארגון בשנת 2013. העלון מיועד לחלוקה בין חברי הקהילה והחברה שמעוניינים להתנדב, כן מיועד העלון למסירה למועמדים המביעים את רצונם להצטרף לארגון. העלון הוכן בהקפדה רבה הן מבחינת תכניו ומההיבט הגרפי. מטרתו לשדר ולפרסם את פעולות הארגון ולהוות גורם משיכה מודרני ומתקדם, שיסייע בידי הנהלת הארגון לצרף חברים חדשים ויותר צעירים ובכך להשיג את היעדים שאושרו בועידה הארצית במאי 2013, דהיינו להרחיב את הארגון בשנים הקרובות עד ל 2000 חברים. העלון הוצג בישיבת המועצה שהתקיימה השבוע והתקבל בברכה ע"י כלל חברי המועצה שהשתתפו בדיון. העלון יופץ בשני דגמים דומים, הראשון דגם מחודר ומוגדל על נייר קשיח ודגם מוקטן לחלוקה חופשית ע"י נשיאי הלשכות עשוי על נייר כרומו.