ארכיון  |  צור קשר  
דף הבית אירועים גלריית תמונות מאגר מרצים
 
 
תוכנית השיפור הרב שנתית של בני ברית ישראל הוכנה בשנת 2013 ומטרתה היא לשפר את מעמד הארגון בעיני הציבור ולהביא להרחבתו והצערתו ע"י הקמת לשכות חדשות. התוכנית הוצגה בוועידת בני ברית שהתקיימה בתל אביב בחודש מאי 2013 והופצה ללשכות ולמועצות האזוריות בחודש יולי 2013.

בתחילת 2013 בוצע סקר מקיף לגבי הפעילות בשנת 2012, בתחומי ההתנדבות והתרומות לציבור. עתה ברצוננו לערוך סקר שני.לחצו על מכתב הנשיא שלהלן כדי לקרוא את ההסבר לגבי הסקר השני המתבצע כעת:מכתב הנשיא ללשכות חתום 260314.pdf מצאו כאן, למטה, את השאלון שעליכם למלא, לשמור ולשלוח בהתאם להנחיות המופיעות בגוף השאלון:שאלון סקר התנדבות לשכות לשנת 2013.doc את השאלון יש לשלוח לזהבה לא יאוחר מה- 26/4/2014.בכל מקרה של אי בהירות ניתן לפנות ל- מנו כהן 054-4499799