<![CDATA[בני ברית - אתר הבית]]>Wed, 20 Feb 2019 15:07:53 +0200Wed, 20 Feb 2019 15:07:53 +0200http://www.bnaibrithisrael.org.il/1800<![CDATA[מכתב תנחומים של נשיא בני ברית ישראל לרגל פטירתה של מלכה כהן]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2190884AR_2190884Thu, 14 Feb 2019 13:04:27 +0200<![CDATA[לשכת ברכת השרון במפגש חודשי]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2190326AR_2190326Wed, 13 Feb 2019 08:59:10 +0200<![CDATA[לשכת מ' למדינה ערכה סיור במדרשת שדה בוקר]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2188814AR_2188814Sun, 10 Feb 2019 10:50:12 +0200<![CDATA[חלוקת מלגות למנהיגי העתיד בחיפה]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2188280AR_2188280Sat, 09 Feb 2019 09:58:32 +0200<![CDATA[קידושין בלשכת עמית זבולון]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2187455AR_2187455Wed, 06 Feb 2019 22:00:30 +0200<![CDATA[חלוקת פרסים לתלמידים במועצה האזורית תל אביב]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2186800AR_2186800Tue, 05 Feb 2019 15:31:38 +0200<![CDATA[טקס קידושי הנשיאה הנבחרת בלשכת נייגו]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2185789AR_2185789Mon, 04 Feb 2019 08:31:16 +0200<![CDATA[ארגון "בני ברית ישראל" מעניק מלגות למנהיגי העתיד בחיפה]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2185507AR_2185507Sun, 03 Feb 2019 14:54:54 +0200<![CDATA[עלון מס' 19 של המועצה האזורית גוש דן]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2184787AR_2184787Sat, 02 Feb 2019 09:56:09 +0200<![CDATA[לשכת אחווה בכפר הנוער ארזים]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2182818AR_2182818Tue, 29 Jan 2019 05:32:14 +0200<![CDATA[לשכת יקינתון טקס קבלה]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2174052AR_2174052Sun, 06 Jan 2019 23:44:32 +0200<![CDATA[מפגש חנוכה של בנות החן]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2168431AR_2168431Mon, 24 Dec 2018 14:47:21 +0200<![CDATA[תעודות הוקרה לחברי לשכת ר' יהודה הלוי מעיריית בת ים]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2167101AR_2167101Fri, 21 Dec 2018 09:42:21 +0200<![CDATA[סיכום שנת 2018 ותוכניות לעתיד בישיבות הוועד המנהל והמועצה הארצית]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2166580AR_2166580Thu, 20 Dec 2018 09:18:39 +0200<![CDATA[הדלקת נר שלישי של חנוכה בלשכת רוברט גמזון]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2166330AR_2166330Wed, 19 Dec 2018 15:18:27 +0200<![CDATA[יהודה ברזנסקי ז"ל]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2163725AR_2163725Fri, 14 Dec 2018 23:26:24 +0200<![CDATA[חברים חדשים בלשכת אופק]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2162860AR_2162860Wed, 12 Dec 2018 23:02:20 +0200<![CDATA["כוכבים בתנועה" ו"בני ברית" באירוע חנוכה למיוחדים]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2161429AR_2161429Mon, 10 Dec 2018 15:09:53 +0200<![CDATA[פעילות לשכת בוני ישראל בשנת 2018]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2161407AR_2161407Mon, 10 Dec 2018 14:54:49 +0200<![CDATA[ביקור נשיא בני ברית העולמי במשרדי בני ברית ישראל]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2160827AR_2160827Sat, 08 Dec 2018 11:09:46 +0200<![CDATA[לשכת המייסדים בפסטיבל הרובוטיקה בהוד השרון ]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2156575AR_2156575Wed, 28 Nov 2018 13:40:15 +0200<![CDATA[לזכרו של אלון צפריר ז"ל]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2156478AR_2156478Wed, 28 Nov 2018 12:36:26 +0200<![CDATA[אלון צפריר ז"ל]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2156223AR_2156223Wed, 28 Nov 2018 08:47:15 +0200<![CDATA[דניאל גרץ, בתוכנית הרדיו "שני משפחתי"]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2155330AR_2155330Tue, 27 Nov 2018 09:30:46 +0200<![CDATA[מפגש של לשכת צבר בבית האבות רקנטי שבפתח תקווה]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2142265AR_2142265Fri, 09 Nov 2018 13:48:33 +0200<![CDATA[כנס בני ברית בניו יורק במלאת 175 שנה לייסודו]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2140036AR_2140036Mon, 05 Nov 2018 15:03:19 +0200<![CDATA[האח רוני צרפתי נשיא לשכת תקוות שלמה לשעבר זכה באות הוקרה ]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2135578AR_2135578Mon, 29 Oct 2018 08:39:36 +0200<![CDATA[טיול לשכת מיתר לאזור משגב בגליל התחתון]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2135432AR_2135432Sun, 28 Oct 2018 20:34:02 +0200<![CDATA[נציגי בני ברית בוועד הפועל של הקונגרס הציוני הל"ו ]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2132654AR_2132654Tue, 23 Oct 2018 14:15:06 +0300<![CDATA[לשכת רבי יהודה הלוי, הכינה 50 מנות לתלמידים נזקקים]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2119039AR_2119039Sun, 16 Sep 2018 13:30:38 +0300<![CDATA[מצגת בני ברית]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2117377AR_2117377Wed, 12 Sep 2018 09:43:41 +0300<![CDATA[ברכת נשיא בני ברית ישראל לשנה החדשה - תשע"ט]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2115300AR_2115300Tue, 04 Sep 2018 09:11:18 +0300<![CDATA[לשכת הנשיא ויצמן ברחובות, פותחת את השנה]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2115166AR_2115166Mon, 03 Sep 2018 18:11:39 +0300<![CDATA[מפגש עם ראש עיריית חיפה]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2114867AR_2114867Sun, 02 Sep 2018 23:55:30 +0300<![CDATA[החלפת נשיאים בלשכת חן]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2113319AR_2113319Thu, 30 Aug 2018 11:22:23 +0300<![CDATA[השתתפות נשות מועצת הנשים באירוע לציון יום הולדתה ה- 120 של גולדה מאיר]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2105752AR_2105752Sun, 15 Jul 2018 16:34:36 +0300<![CDATA[מידעון מס' 5 של לשכת אושא - יוני 2018]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2103373AR_2103373Sat, 30 Jun 2018 17:47:56 +0300<![CDATA[הענקת פרס תרבות שנתי לזמרי אופרה סטודיו ע"י אלי ליאון בשיתוף לשכת ז'בוטינסקי יודפת]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2101962AR_2101962Sat, 23 Jun 2018 07:53:55 +0300<![CDATA[מעשים טובים של בני ברית נתניה]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2101188AR_2101188Tue, 19 Jun 2018 12:21:54 +0300<![CDATA[מפגש יסוד של מועצת הנשים של בני ברית ישראל]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2100822AR_2100822Sun, 17 Jun 2018 23:43:36 +0300<![CDATA[ביטאון עמותת יד לשריון לציון שבעים שנות השריון]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2100050AR_2100050Thu, 14 Jun 2018 13:43:39 +0300<![CDATA[לשכת אור מטיילת בפירנאים וחבל הבסקים 2018]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2097972AR_2097972Thu, 07 Jun 2018 15:45:09 +0300<![CDATA[הועידה ה- 90 של בני ברית ישראל]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2090642AR_2090642Thu, 17 May 2018 11:18:21 +0300<![CDATA[טקס החלפת נשיאת לשכת "גיל"]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2089652AR_2089652Mon, 14 May 2018 21:54:44 +0300<![CDATA[אות יקיר בני ברית למר אלי לוי מנהל אגף הנכסים של עיריית ת"א]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2086587AR_2086587Mon, 07 May 2018 21:50:53 +0300<![CDATA[טקס הקבלה של לשכת ז'וזף וויברן]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2083899AR_2083899Wed, 02 May 2018 07:19:58 +0300<![CDATA[לשכת אורה בטיול בבאקו בירת אזרבייג'אן]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2078559AR_2078559Sat, 21 Apr 2018 08:42:05 +0300<![CDATA[סדר יום העצמאות ה- 70 בלשכת "נחשון"]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2078182AR_2078182Thu, 19 Apr 2018 13:59:34 +0300<![CDATA[לשכת שרון בהתהוות - מפגש חברתי ראשון]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2078014AR_2078014Wed, 18 Apr 2018 11:13:22 +0300<![CDATA[טקס זיכרון ליום השואה 2018]]>http://www.bnaibrithisrael.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2075445AR_2075445Thu, 12 Apr 2018 16:16:52 +0300